Közérdekű adatigénylés, bejelentés és panasz szabályzat

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – írásban, szóban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

  1. Írásban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnak címezve (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.),
  2. Elektronikusan a yJaDqshxUVvCkdEJ6OT03BWYmFsYXpzLmRlbmNzb0BldXRhZi5nb3YuaHU= címen,
  3. továbbá a http://epapir.gov.hu oldalon található központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével.
  4. Szóban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság székhelyén (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.).


A Főigazgatóság kapcsolattartási címe e-ügyintézés során:

Hivatali kapu rövid neve: EUTAFKER

Hivatali kapu KRID azonosítója: 422316198

Az integritás tanácsadó neve és elérhetőségei:

Zsigmond Anna

e-mail: fnnz3Nk3YW5uYS56c2lnbW9uZEBldXRhZi5nb3YuaHU=

telefon: +36-1-896-1495

postai cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.