Tisztelt Érdeklődő!


Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (Főigazgatóság, EUTAF) 2010. július 1-jén jött létre, a Pénzügyminisztérium fejezeten belül önállóan működő központi költségvetési szervként. A szervezetet főigazgató vezeti, a Főigazgatóság alkalmazottai kormánytisztviselők. Feladata a Kormány által meghatározott európai uniós és más nemzetközi támogatások ellenőrzése (auditja).

Szakmai tevékenységében az EUTAF független az irányító hatóságoktól, közreműködő szervezetektől, az igazoló hatóságtól, illetve a kedvezményezettektől. A Főigazgatóság a tevékenységének tervezése során, a módszerek kiválasztásában és a program végrehajtásában önállóan jár el, befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentéseket, amelyek tartalmáért felelősséggel tartozik.

A 210/2010. (VI.30.) Kormányrendelet tartalmazza a főigazgatóság jogi státuszára, szervezetére, feladataira és eljárásaira vonatkozó részletes szabályokat. A Főigazgatóság szervezeti és működési szabályait a pénzügyminiszter által kiadott 9/2019. (VI.28.). PM utasítás tartalmazza.

             

http://belugyialapok.hu/alapok/