Tisztelt Érdeklődő!


Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (Főigazgatóság, EUTAF) 2010. július 1-jén jött létre. Feladata meghatározott európai uniós és más nemzetközi támogatások második szintű ellenőrzése (auditja).

A Főigazgatóság autonóm államigazgatási szerv. A 2022. évi XLIV. törvény tartalmazza a főigazgatóság jogi státuszára, szervezetére, feladataira és eljárásaira vonatkozó részletes szabályokat. 

Szakmai tevékenységében az EUTAF független az irányító hatóságoktól, közreműködő szervezetektől, az igazoló hatóságtól, illetve a kedvezményezettektől. A Főigazgatóság a tevékenységének tervezése során, a módszerek kiválasztásában és a program végrehajtásában önállóan jár el, befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentéseket, amelyek tartalmáért felelősséggel tartozik.

             

http://belugyialapok.hu/alapok/