Tisztelt Érdeklődő!


Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (Főigazgatóság, EUTAF) 2010. július 1-jén jött létre, a Pénzügyminisztérium fejezeten belül önállóan működő központi költségvetési szervként. A szervezetet főigazgató vezeti, a Főigazgatóság alkalmazottai kormánytisztviselők. Feladata a Kormány által meghatározott európai uniós és más nemzetközi támogatások ellenőrzése (auditja).

Szakmai tevékenységében az EUTAF független az irányító hatóságoktól, közreműködő szervezetektől, az igazoló hatóságtól, illetve a kedvezményezettektől. A Főigazgatóság a tevékenységének tervezése során, a módszerek kiválasztásában és a program végrehajtásában önállóan jár el, befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentéseket, amelyek tartalmáért felelősséggel tartozik.