A Főigazgatóság mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága („Audit Authority”) küldetése a következő:

 • Az uniós támogatások hatékony és szabályszerű felhasználásának elősegítése, Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme: az uniós támogatásokat minél nagyobb mértékben használjuk fel, ne kelljen visszafizetni őket. Ennek egyik támogató eszköze a rendszerellenőrzések során tett, a támogatásokat kezelő intézményrendszer működését javító javaslatok érvényre juttatása; így a szabálytalanságok megelőzése, másik aspektusa pedig a szabálytalanságok megfelelő időben, tagállamon belül történő feltárása, hiszen akkor a támogatás újra felhasználható másik projekt keretében (az Európai Bizottság által történő felderítés esetén főszabályként a tagállam elveszíti a támogatást).
 • Ehhez szükséges a HATÁROZOTT és HATÉKONY ellenőrzés.
  • A határozottság, amely EU-követelmény is: egyfelől a kedvezményezettek és a lebonyolítók érzékeljék a források hatékony felhasználása mellett a szabályszerűség elvárását, másfelől az ellenőrző hatóság határozottan, egyértelműen foglaljon állást az ügyekben. Ezen a téren további elvárás a következetesség, kiszámíthatóság az ellenőrzések során.
  • A hatékonyság követelménye kettős:
   • Az EUTAF működési hatékonysága a szervezet munkamódszereinek folyamatos felülvizsgálata által biztosított.
   • A hatékonyság egy másik aspektusból is előtérbe kerül: vizsgálni szükséges az uniós támogatások felhasználásának hatékonyságát, eredményességét. Ennek vannak korlátai az előírt módszertanok miatt, de már az Európai Bizottság is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hatások, eredmények mérésére, visszajelzésére.
 • A módszertani MEGÚJULÁST a FOLYTONOSSÁG biztosítása mellett kell végrehajtani, hiszen az ellenőrzési kötelezettségek folyamatosak.
 • Az ellenőrzési munkát a szakmai kiválóság, elismertség kell, hogy jellemezze. Egy ellenőr hozzáértése, szakmai tudása, felkészültsége és tájékozottsága legyen elismert az ellenőrzött által. Ezt egyfelől képzésekkel, másfelől a tudás ellenőrzésével, illetve az ellenőrzöttek általi visszacsatolással kell biztosítani.
 • Pro-aktív hozzáállás szükséges a kockázatok minél korábbi azonosítása érdekében.
 • A Főigazgatóság kapcsolatrendszere:
  1. Ellenőri, de a meghatározott kereteken belül együttműködő viszony az intézményrendszerrel, a FÜGGETLENSÉG és OBJEKTIVITÁS maximális figyelembe vételével
  2. Aktív partnerség a többi tagállam ellenőrzési hatóságával a legjobb gyakorlatok megismerése és adaptálása céljából
  3. Kapcsolat az Európai Bizottsággal:
   • A) A jogszabályi elvárásoknak megfelelő kapcsolattartás
   • B) A feladatok EU elvárásainak megfelelő színvonalú teljesítése.
   • C) Középtávú, igen fontos cél: a Főigazgatóság, mint tagállami ellenőrző hatóság elismertetése, hozzájárulás az intézményrendszer megbízhatóságához és sikerességéhez.
 • Végül, de nem utolsósorban a Főigazgatóság mint szervezet/munkahely, a kormánytisztviselők vonatkozásában

1. a következőket követeli meg:

 • szakmai hozzáértés,
 • a magyar nyelv megfelelő használata
 • önálló munkavégzés és csapatmunkában való részvétel képessége,
 • fegyelem, alaposság
 • integritás, korrupciómentesség, feddhetetlenség,
 • objektivitás, szakmai szkepticizmus
 • etikai kódex betartása,
 • takarékosság,
 • környezetvédelem (az iratmegőrzési kötelezettségek keretein belül).

2. a következőket biztosítja:

 • partneri viszony a vezetőkkel, munkatársakkal,
 • megfelelő teljesítményt motiváló és támogató munkahelyi légkör,
 • folyamatos szakmai fejlődés biztosítása,
 • képzések,
 • egészséges életmód támogatása, sportolási lehetőségek,
 • kulturális lehetőségek,
 • esélyegyenlőség.