Közérdekű adatigénylés, bejelentés és panasz szabályzat

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

  1. Írásban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnak címezve (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.),
  2. Elektronikusan a olTCtQr7MwhZmDwYmFsYXpzLmRlbmNzb0BldXRhZi5nb3YuaHU= címen,
  3. továbbá a http://epapir.gov.hu oldalon található központi elektronikus üygintézési szolgáltatás igénybevételével.